Strona Taty w obronie praw dzieci
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - spotkanie dotycz±ce dyskryminacji ojców w s±dach rodzinnych
Rz±d zapowiada walkę o prawa ojców


"Dziecko powinno mieć kontakt z obojgiem rodziców"
"Nie jest to jednostkowa sprawa, to jest poważny temat, który dotyka wielu dzieci"
Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak

"Polacy mają prawo żyć w państwie, gdzie wymiar sprawiedliwości stoi na straży interesów obywateli, a nie na straży interesów sitwy tworzonej przez część środowisk prawniczych"
Minister Sprawiedliwości RP - Jarosław Gowinhttp://tata.strefa.pl/